Uddannelsen

Fishtech-Industrioperatøruddannelsen er en faglig uddannelse til dig, som har brug for en kort, effektiv uddannelse indenfor fiskeindustrien.
Uddannelsen er skræddersyet netop til fiskevirksomheder og under uddannelsen lærer du bl.a. at betjene computerstyrede produktionsanlæg, ligesom du lærer at begå dig i fremstillingsprocesser. En vigtig del af arbejdet går ud på at sikre kvaliteten, så produktionsanlægget ikke udfører arbejde, der senere må kasseres. Du lærer også om pakning af varer og lagerarbejde.

Som Fishtech-Industrioperatør arbejder du ofte sammen med andre mennesker, du skal derfor være god til at kommunikere, rapportere og indgå i større teams.

På skolebænken tilbyder vi dig en anderledes skoledag, hvor du meget af tiden arbejder på tværs af teorifag og praktiske fag.

Under uddannelsen veksles der mellem praktik i en fiskevirksomhed og skoleophold på EUC Nord i Frederikshavn. Inden studiestart skal du have indgået en lærlingekontrakt med en virksomhed omkring en praktikplads.

En uddannelse som Fishtech-Industrioperatør tager 2 år incl. et grundforløb på 20 uger. Har man relevant erfaring kan uddannelsen måske forkortes yderligere.

Efter endt uddannelse får du et uddannelsesbevis som industrioperatør med speciale i fiskeindustri.

Udover uddannelsesbeviset, får du også masser af praktik og netværk i en branche der udvikler sig i en retning, hvor tekniske muligheder bliver større og større, og hvor branche har brug for uddannede specialister.

Som færdiguddannet Fishtech-Industrioperatør kan du arbejde indenfor forskellige slags fiskevirksomheder men også inden for andre brancher som f.eks. fødevarer-, medicinal-, møbel- og elektronikvirksomheder.

Grundforløb

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på EUC Nord i Frederikshavn og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb. Under hele uddannelsen veksles der mellem praktikperioder og skoleforløb.

Fag
På skolen får du bl.a. undervisning i fag som:

  • Produktion og service
  • LEAN, tavlemøder mm.
  • Produktudvikling
  • Styring
  • Fejlfinding; reparation og vedligeholdelse
  • Håndtering af fisk

Du vil også blive undervist i fag som Engelsk og Arbejdets organisering.

Praktikpladsvejen

Du kan også starte på uddannelsen ved at du laver en skriftlig uddannelsesaftale (praktikaftale) med en virksomhed, der dækker både dit grundforløb og dit hovedforløb. Du kan aftale, at du starter din uddannelse med 3-6 måneder i virksomheden og derefter gennemfører det obligatoriske Grundforløb 2 på erhvervsskolen, som varer 20 uger. Du kan også vælge at starte din uddannelse med grundforløbet på skolen.

Hovedforløbets længde samt skoleperioder og praktikperioder er de samme for skole- og praktikpladsvejen. I begge tilfælde skifter du i hovedforløbet mellem at være i praktik på dit lærested og på skoleophold.

Økonomi

Økonomi
Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, dvs. både under praktik- og skoleperiode. Elevlønnen er afhængig af din praktikvirksomheds overenskomst. 

Instagram

Fang os på instagram.com/fishtech_uddannelse

Kontakt os

Send os en mail nedenfor, så kontakter vi dig snarest

(*)
(*)
(*)